ชื่อ: รัสเซีย จักรวรรดิพันปีที่ยิ่งใหญ่

หมวด: ประวัติศาสตร์

สำนักพิมพ์: ยิปซีกรุ๊ป

เนื้อหา

"รัสเซีย" ที่คุณรู้จักนั้น แทบไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความยิ่งใหญ่แห่งรัสเซีย จักรวรรดิพันปีที่ยิ่งใหญ่ จากชาวรุส อาณาจักรเคียฟ อาณาจักรมัสโควี เต็มไปด้วยตำนานของการสู้รบ เหล่าผู้ปกครองทั้งซาร์และซารินา ผู้เปลี่ยนแปลง ขัดแย้ง แย่งชิง ทั้งพัฒนาอาณาจักรหรือทั้งทำลายอาณาจักรไปพร้อมกัน เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของอำนาจ การต่อสู้ช่วงชิงยึดครองอาณาจักร ความขัดแย้งทางศาสนา ความเหลื่อมล้ำสุดขั้วของชนชั้น ทั้งผู้ปกครอง ประชาชน ทาส วรรณคดี วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปะ นักเขียน ศิลปินที่สร้างผลงานยิ่งใหญ่เป็นอมตะ รัสเซียที่คุณรู้จัก ยังไม่ใช่รัสเซียทั้งหมดที่มี