ชื่อ: รู้ตื่นเบิกบาน

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา

รวมหลากหลักคิดเพื่อชีวิตที่ดีงาม รู้ ตื่น เบิกบาน จากพระไพศาล วิสาโล เมื่อเรามีสติ พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ความรู้สึกตัวที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้น ความรู้สึกตัวทำให้เราตื่นอย่างแท้จริง ไม่ถลำเข้าไปในความคิด ไม่เผลอจมอยู่ในอารมณ์อกุศล ไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเร้าภายนอก ปล่อยวางอดีตและไม่กังวลกับอนาคต จึงทำให้จิตใจโปร่งเบาเบิกบาน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ทำงานหนักได้อย่างไม่รู้สึกท้อแท้ อีกทั้งยังเอื้อให้จิตใจสามารถเพ่งพินิจสรรพสิ่งด้วยใจที่เป็นกลาง จนสามารถหยั่งเห็นความจริงที่ลึกซึ้ง ปัญญาที่เกิดขึ้นนี้สามารถปลดเปลื้องจิตใจให้เป็นอิสระจากกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง!