ชื่อ: รู้ทันความเสี่ยง

หมวด: หมวดบริหาร-การลงทุน

ผู้แต่ง: David Apgar (เดวิด แอพการ์)

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

    พบกับแนวคิดใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารจัดการกับความเสี่ยงด้วยตัวเอง โดจการพิจารณาว่าจะประเมินความเสี่ยงแบบใดดีที่สุด? ควรทำอย่างไร? เพื่อกำหนดลักษณะความเสี่ยงสำหรับธุรกิจของตนเอง? ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รอคอยคุณผู้อ่านพร้อมกันแล้วในเล่ม
สารบัญ
บทที่ 1 เปลี่ยนวิธีจัดการความเสี่ยงกันดีกว่า
บทที่ 2 การแยกความเสี่ยงที่เรียนรู้ได้ออกจากความเสี่ยงที่ไร้แบบแผนในการตัดสินทางธุรกิจ
บทที่ 3 การให้คะแนนความฉลาดรู้ในความเสี่ยงของคุณ (Risk IQ)
บทที่ 4 การตตรวจสอบกลยุทธ์ความเสี่ยง
บทที่ 5 การสร้างเครือข่ายที่ประยุกต์เข้ากับความเสี่ยงได้
บทที่ 6 เพิ่มระดับความฉลาดรู้ในความเสี่ยงของคุณอย่างเป็นระบบ