ชื่อ: เรียนรู้ Data Science ด้วย ภาษา R

หมวด: คอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: ศุภชัย สมพานิช

สำนักพิมพ์: โปรวิชั่น

เนื้อหา

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้นด้วยภาษา R และมีการ
ใช้งานโปรแกรม Excel เข้ามาช่วยเสริมการนำเสนอเนื้อหา เพื่อให้คุณผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น