ชื่อ: เรื่องเล่าจากร้อยเวร (ตัวจริง เสียงจริง)

หมวด: ความรู้ทั่วไป

ผู้แต่ง: หมวดต้น นครบาล

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

รวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นประโยชน์ในระดับชาวบ้านทั่วไป หากเมื่ออ่านแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่องานที่สถานีตำรวจ (หรือโรงพัก) พร้อมเสนอหลักวิธีคิดง่ายๆ เกี่ยวกับคดีอาญาในบางเรื่องบางข้อหา รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ที่ทำหน้าที่ร้อยเวรบนโรงพัก และอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ