ชื่อ: เล่าขานผ่านงิ้ว

หมวด: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

สำนักพิมพ์: ChineseBang

เนื้อหา

???? ชีวิตคือละคร ละครสะท้อนชีวิต สาระนับพันปีที่ถ่ายทอดชีวิต ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีคิดของชาวจีนผ่านรูปแบบการแสดงอันงดงามที่เรียกว่า "งิ้ว"