ชื่อ: สถิติวิจัยทางอาหาร

หมวด: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

ผู้แต่ง: พนิดา รัตนปิติกรณ์

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหา