ชื่อ: สนุกคิดในชีวิตประจำวันแบบเศรษฐศาสตร์

หมวด: หมวดบริหาร-การลงทุน

ผู้แต่ง: Robert H Frank (โรเบิร์ต เอช แฟรงก์)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา