ชื่อ: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๖๐ ปี แห่งความเป็นมหาราช

หมวด: ประวัติศาสตร์

สำนักพิมพ์: นายวีระ อำพันสุข

เนื้อหา