ชื่อ: สร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Camtasia Studio 7

หมวด: คอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: สุธีร์ นวกุล

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

 หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำการสร้างสื่อการเรียนการสอน การนำเสนอในรูปแบบของไฟล์มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 7 เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับการบันทึก การลบ รวบรวมวิดีโอ การอิมพอร์ต การแทรกเสียงบรรยาย การแก้ไขวิดีโอ การปรับแต่งเสียง การใส่เอฟเฟ็กต์ อีกทั้งยังสามารถสร้างวิดีโอในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟล์ AVI, WMV, M4V, MP3 เป็นต้น ตลอดจนการนำเสนอผลงาน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ