ชื่อ: สรุปกฎหมายค้ำประกัน

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: นายปณิธาน สุวรรณโรจน์

เนื้อหา

สรุปกฎหมายค้ำประกัน เป็นการสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค้ำประกัน โดยมีภาพ infographic ประกอบ พร้อมตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา