ชื่อ: สรุปกฎหมายจำนอง

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: นายปณิธาน สุวรรณโรจน์

เนื้อหา

สรุปกฎหมายจำนอง เป็นการสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจำนอง โดยมีภาพ infographic พร้อมตัวอย่างคำพิพากษา