ชื่อ: หวัด ไอ เจ็บคอ รักษาได้โดยไม่ใช้ยา

หมวด: สุขภาพ-ความงาม

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ Nation Books

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา

หวัด ไอ เจ็บคอ เป็นโรคที่พบเจอบ่อยมาก มารู้จัก เข้าใจ และรับมือกับอาการไอ เป็นหวัด และเจ็บคออย่างถูกวิธี