ชื่อ: อุดรูรั่ว (ในองค์กร) ก่อนลื่นล้ม

หมวด: จิตวิทยาทั่วไป

ผู้แต่ง: ยรรยง ธรรมธัชอารี

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

องค์กรของท่านกำลังอ่อนแอลงทุกขณะหรือเปล่า ? การสร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันหายนะที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กรของท่านได้ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างองค์กรที่เข้มแข็งได้เพียงแต่ต้องทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติเพื่อการควบคุมภายในที่ดี หรังสือเล่มนี้อาจช่วยรักษาองค์กรที่อ่อนแอให้กลับแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้