หน้าตัวอย่าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขอเงเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง