หน้าตัวอย่าง การเลือกตั้งครั้งแรกของบุคคลอายุ 18 ปี ที่อยู่ในระบบการศึกษา กับการพัฒนาการเมือง