หน้าตัวอย่าง พตส.2 รายงานวิชาส่วนบุคคล เรื่อง การตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง