หน้าตัวอย่าง พตส.2 รายงานวิชาส่วนบุคคล เรื่อง การรณรงค์ประชาธิปไตยและการใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านกรรมารชุมชน