หน้าตัวอย่าง เรียนเป็นที่โหล่ โผล่เป็นนักเรียนทุน (เมืองนอก)!