หน้าตัวอย่าง ชุด ทศมินทรราชามหาวชิราลงกรณ : เสด็จพระราชสมภพ