ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์

ผู้แต่ง: ป.แผนสำเร็จ

สำนักพิมพ์: BOOK TIME

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

80 หลุมพลางของชีวิตที่ต้องเตรียมรับมือ นำเสนอจุดอ่อนของจิตใจมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความมุ่งหวัง ท่าที และพฤติกรรม