ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เล่าขานผ่านงิ้ว

สำนักพิมพ์: ChineseBang

หมวดหลัก: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

???? ชีวิตคือละคร ละครสะท้อนชีวิต สาระนับพันปีที่ถ่ายทอดชีวิต ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิธีคิดของชาวจีนผ่านรูปแบบการแสดงอันงดงามที่เรียกว่า "งิ้ว"