การสัมมนาวิชาการ "การบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0"



การสัมมนาวิชาการ "การบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0"

นายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดสัมมนาวิชาการ "การบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องประชุม Convertion Hall A,B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ 
ในการสัมมนาวิชาการฯ ครั้งนี้ สถาบันฯ ได้ส่งผู้แทน จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560