หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้นหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น

ชื่อเรื่อง: ไพรมารีโหวต ความรู้ฉบับปูพื้น
โดย: สติธร ธนานิธิโชติ และ ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง