หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: พูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่งหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: พูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง

ชื่อเรื่อง: พูดอังกฤษให้เหมือนฝรั่ง
โดย: สุรีรัตน์ ทองอินทร์ (ครูซูซี่)
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://library.ect.go.th/ และ ECT E-Library Application บน Smartphone ได้เลยค่ะ