หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: พลังแห่งความเคยชิน (The Power of Habit)หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: พลังแห่งความเคยชิน (The Power of Habit)

ชื่อเรื่อง: พลังแห่งความเคยชิน (The Power of Habit)
ผู้แต่ง: Charles Duhigg (ชาร์ลส์ ดูฮิกก์)
ผู้แปล: พรเลิศ อิฐฐ์,วิโรจน์ ภัทรทีปกร 
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง