ข้อมูลหนังสือ

[title]

50 Sentences

หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : beforebed.time
ผู้แต่ง : ทัชกานต์ ศิริเงินยวง
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

เป็นการรวม 50 ประโยคการใช้ภาษาอังกฤษเอาไว้ โดยแต่ละประโยคจะมีทั้งวิธีการใช้คำศัพท์ และแกรมม่าไว้ในประโยคเดียวกัน ซึ่งนำมาเขียนเป็นข้อๆอธิบายอย่างง่ายๆ ใช้ได้ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ จนถึงผู้เรียนระดับกลาง และเหมาะสำหรับน้องๆที่จะสอบ GAT, O-NET และ 9วิชาสามัญด้วยค่ะ