ข้อมูลหนังสือ

[title]

50 กลยุทธ์ ประทับใจแบรนด์

หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ดำรงค์ พิณคุณ
ผู้แต่ง : ดำรงค์ พิณคุณ
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

 แนวคิดการสร้างความประทับใจในแบรนด์
ซึ่งในอดีตนักการตลาดมักเรียกสิ่งที่อยู่ในใจ "ผู้บริโภค"
ว่า "กล่องดำ (Black Box)" หนังสือเล่มนี้พยายามทำให้
"นักการตลาด + นักธุรกิจ + คนทำการค้า"
เข้าใจถึงวิธีที่จะทำให้องค์กรสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้โดยง่าย