ข้อมูลหนังสือ

[title]

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : สถาพร บุ๊คส์
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

'
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 สาเหตุของโรคโควิด-19
ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในแง่มุมต่างๆ อย่างครอบคลุม
ตั้งแต่แหล่งที่มาของเชื้อไวรัส รูปร่างลักษณะของไวรัส
อาการที่ส่งผลต่อร่างกาย การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
ตลอดจนสถานการณ์การระบาดทั่วโลก
และในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงล่าสุด
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางการรักษา
และป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
ผลกระทบจากนโยบายด้านสาธารณสุข
เพื่อป้องกันการระบาดของหน่วยงานภาครัฐ
การปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
แบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
หลังผ่านพ้นวิกฤติ
ภายในเล่มแทรกเกร็ดความรู้ คำศัพท์
และอินโฟกราฟิกตลอดทั้งเล่ม