ข้อมูลหนังสือ

[title]

English for Lawyers รวมคำศัพท์วิชาอังกฤษนักกฎหมายระดับเนติบัณฑิต

หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : Equal Write
ผู้แต่ง : พัตร์พิมล อ่อนจีน
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

รายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม
- รวมคำศัพท์ใช้สอนจริงระดับเนติบัณฑิต
- แบบทดสอบพร้อมเฉลย
- ข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด
- สรุปคำศัพท์เคยออกสอบ