ข้อมูลหนังสือ

[title]

Slow Life

หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ภาสกร นิรันดร์ และภัทรธิดา ชัยเพ็ชร
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

"ถ้าเป้าหมายของการมีชีวิตคือ “ความสุข” แล้วเราจะรีบร้อนเร่งรัดตนเองให้ทุกข์ไปทำไมเล่า
ลองเดินอย่างช้าๆ ในทุกย่างก้าวด้วยความสุขบนเส้นทางศิลปะการใช้ชีวิตแบบละเมียดละไม
มันก็ไม่เลวไม่ใช่เหรอ...
"