ข้อมูลหนังสือ

[title]

กฎหมายสงฆ์ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ใหม่สุด

หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

ประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงกฎหมายคณะสงฆ์ กฎหมายสงฆ์ในช่วงเวลาต่างๆ ย่อมแอบอิงกับสถานการณ์บ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย
สูตรไพศาลได้พิมพ์เล่มขนาดพกพาน่าอ่าน พิมพ์เป็นอาหารทางปัญญา ทั้งสะดวก นำติดตัวได้อย่างสบาย ให้ประโยชน์และใช้งานได้จริง
แบบเป็นเล่ม จัดพิมพ์ทั้ง “กฎหมายสงฆ์โดยตรง” และ “กฎหมายเกี่ยวกับสงฆ์” พิมพ์ทั้งรวมเล่มสมบูรณ์เฉพาะเรื่อง กับฉบับพกพาเช่นเล่มนี้