ข้อมูลหนังสือ

[title]

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design

หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : เบ็นพับลิชชิ่ง
ผู้แต่ง : อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

นำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบย้อนกลับ 8 กลุ่มสาระ มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกช่วงชั้น ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกสมอง