ข้อมูลหนังสือ

[title]

คำอธิบายกฎหมาย จ้างทำของ ตามประมาลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ผู้แต่ง : อ.สนิท สนั่นศิลป์
ยอดคงเหลือ : [field_balance]
0
No votes yet
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]

เนื้อหาย่อ :

หนังสือสัญญาจ้างทำของ  ผู้เขียนได้รวบรวมหลักเกณฑ์ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  อีกทั้งได้รวบรวมคำพิพากษาศาลของศาลฎีกา 
ไว้ประกอบการใช้งาน  เมื่อปลดเกษียณแล้ว ได้มอบต้นฉบับให้สำนักพิมพ์สูตรไพศาลไปจัดพิมพ์ เจตนารมณ์ก็เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้อาศัยเป็นแนวทางปฏิบัติ 
หวังว่าหนังสือนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้าง