ชื่อ: Hard Choices อัตชีวประวัติ ฮิลลารี คลินตัน 

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

เนื้อหา