ชื่อ: เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เนื้อหา