ชื่อ: เริ่มต้นอย่างไร...เมื่อจะนำ Competency มาใช้ในองค์กร

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

เนื้อหา