ชื่อ: สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: สกายบุ๊กส์

เนื้อหา