ชื่อ: วารสารสยามจดหมายเหตุ  ปี 2525

หมวด: สังคมศาสตร์

สำนักพิมพ์: สยามบรรณ

เนื้อหา