ชื่อ: กล้วยไม้กลีบช้ำ

หมวด: นิยาย

สำนักพิมพ์: ชมรมเด็ก

คงเหลือ: 2

เนื้อหา