ชื่อ: ฆาตกรรมใต้ดวงดาว

หมวด: วรรณกรรมไทย

สำนักพิมพ์: นกฮูก

คงเหลือ: 2

เนื้อหา