ชื่อ: การบัญชีเบื้องต้น 1

หมวด: การศึกษา

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

เนื้อหา