ชื่อ: การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ

หมวด: การศึกษา

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

เนื้อหา