ชื่อ: บัญชีเบื้องต้น 2(ปรับปรุงครั้งที่ 1)

หมวด: การศึกษา

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

เนื้อหา