ชื่อ: สัมภาษณ์อย่างไร ให้ได้คนที่ ใช่ สำหรับองค์กร

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

เนื้อหา