ชื่อ: การจัดการซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีก : หลักการและการนำไปประยุกต์ใช้งาน

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.

เนื้อหา