ชื่อ: นิทานอีสปสอนธรรม เล่ม 2 ฉบับ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

เนื้อหา