ชื่อ: นิทานอีสปสอนธรรม เล่ม 4 ฉบับ คนมีปัญญา แม้ตกทุกข์ก็ยังหาสุขได้

หมวด: ศาสนาและปรัชญา

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

เนื้อหา