ชื่อ: การตลาดคลาสสิก Classic Marketing

หมวด: หนังสือใหม่ปี 2565

ผู้แต่ง: ดำรงค์ พิณคุณ

สำนักพิมพ์: ดำรงค์ พิณคุณ

เนื้อหา

" • เรื่องการสร้างแบรนด์ในยุคที่ต่างกัน ความลับที่เราสามารถมองเห็นว่าธุรกิจแต่ละอย่างนั้นเติบโตขึ้นมาได้อย่างไร พวกเขาใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไหนกัน ที่ทำให้องค์กรเติบโตมาเป็น ""แบรนด์ระดับโลก"" • กลยุทธ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงโลก ตำนานแบนด์ที่เล่าถึง เบื้องลึก เบื้องหลัง อะไรคือแนวคิดองค์กรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก • การเติบโตของแบรนด์ระดับโลกถึงทุกวันนี้ และยังโตไม่หยุดหย่อน สรุปชั้นเชิงทางธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการวางแผนการตลาด"