ชื่อ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชน ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง : กรณีศึกษา เทศบาลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

หมวด: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา